Legislatie

  • Legea Medierii

    LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

    Forma sintetică la data 05-oct-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.
     (la data 20-iun-2008 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1121 din 20-iun-2008 )
     (la data 22-mai-2006 actul a fost promulgata de Decretul 738/2006 )