Termeni si conditii de utilizare site

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI
„Soriana Constantinescu Birou de Mediator” denumit în continuare SCBM şi-a deschis site-ul www.globalmediator.eu pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SCBM, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.
 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  • Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

SCBM este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SCBM sau a unor terţi care au autorizat SCBM să le utilizeze.
Modelele siglelor, logo-urilor si desenelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la SCBM, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

  • Drepturi de marcă

Numele „globalmediator”, logo-ul SCBM ,, sunt mărci înregistrate de către SCBM
Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de SCBM , fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de SCBM.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la SCBM sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.
 

INFORMAŢII DESPRE PRODUSE ŞI SERVICII
Aceste pagini constituie o prezentare generală serviciilor prestate de SCBM. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea SCBM.
SCBM îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea SCBM a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.
Reţeaua SCBM este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la servicii si tarife, la modelele documentelor prezentate, precum şi la cele mai recente actualizari ale acestora.
 

DOCUMENTE
Caracteristicile documentelor prezentate pe site-ul SCBM sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.
Preţurile prezentate sunt cele din tariful SCBM în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.
 

HYPERLINK-URI
Plasarea unui hyperlink spre site-ul SCBM necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la SCBM . Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului SCBM.
SCBM nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.globalmediator.eu şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.
 

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SCBM, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.
Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de SCBM, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana sunt administrate, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, de catre SCBM
Scopul colectarii datelor este: furnizarea de servicii de mediere.
Sunteti obligat(a) sa furnizati unele dintre aceste date (indicate explicit in anumite pagini din site) si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare (indicate in anumite pagini din site), toate aceste informatii fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii de catre dvs. determina imposibilitatea accesarii serviciilor unde v-au fost solicitate informatiile obligatorii respective.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii si anumiti colaboratori ai SCBM are se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile de mediere oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor de mediere , functie de conditiile de utilizare ale fiecarui serviciu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la SCBM, cu adresa de corespondenta: Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, et. 4, tronson 7, sector 1, Bucuresti.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
 

DREPT APLICABIL
Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.
 

ACTUALIZAREA CONDIŢIILOR GENERALE
SCBM îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.