“ Nu există “drepturi naturale” - există doar adaptari ale “pretenţiilor” aflate în conflict”. Alfred Huxley

CUM SE DESFĂŞOARĂ MEDIEREA

Medierea poate fi solicitată/iniţiata de către una din părţi sau de ambele părti implicate într-un conflict, prin contactarea mediatorului şi completarea unei cereri tip. (modelul ei poate fi descărcat in pagina RESURSE/Formulare)
După ce are loc informarea iniţiala gratuită, cu privire la mediere, părţile care aleg să soluţioneze conflictul prin mediere (inclusiv cei ce le însoţesc: sfătuitori, avocaţi, rude, reprezentanţi etc) şi mediatorul semnează acordul de confidenţialitate şi contractul de mediere.
In continuare, prin documente, discuţii, relatări şi explicaţii, fiecare din părţi, separat sau împreună, furnizează mediatorului informaţii cu privire la conflict.
La o dată stabilită de părţi, are loc şedinţa de mediere în care fiecare din părţi işi susţine punctul de vedere şi colaborează cu cealaltă parte sub îndrumarea şi cu ajutorul mediatorului pentru a găsi soluţia optimă si a soluţiona definitiv conflictul. Şedinţa de mediere se poate desfaşura pe parcursul mai multor ore sau zile în funcţie de complexitatea conflictului sau disponibilitatea parţilor.
La finalul medierii părţile pot fie să găseasca cea mai bună soluţie care să satisfacă optim interesele lor, fie să decidă că mai au nevoie de timp de gȃndire, fie să aleagă o altă modalitate de soluţionare a conflictului.

CONFIDENTIALITATEA MEDIERII
Unul din avantajele importante ale medierii constă în faptul că toate comunicările scrise sau verbale, care au loc între parti inainte, în timpul sau după mediere sunt confidenţiale, acestea incluzȃnd: discuţiile cu parţile în disputa (inclusiv cele cu reprezentanţii lor), informaţia furnizată de către aceştia în orice formă, ce au făcut sau spus părţile în timpul şedinţei de mediere, conţinutul acordului de mediere, dosarul conflictului sunt şi rămȃn confidenţiale. Mediatorul nu discută cu nimeni exceptănd parţile implicate conţinutul medierii doar informează la solicitarea expresă si justificată legal a autoritaţilor, dacă a avut loc medierea si dacă s-a ajuns la un acord fără a da detalii în legătura cu conţinutul acestuia.