„Cunoscător, un specialist care ştie totul despre ceva şi nimic despre orice altceva” Ambrose Bierce

Domenii

Medierea se poate utiliza pentru soluţionarea unor conflicte din domenii extrem de variate, atȃt înainte de a introduce o acţiune în judecată, şi în timpul procedurii litigioase cȃt şi în faza punerii in executare silită a hotărȃrii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

  • În materie civilă, prin mediere se pot soluţiona conflicte :

- de natură financiara cu terţi (inclusiv cu bănci, instituţiile statului, instituţii financiare-nebancare, asiguratori)

- din domeniul protecţiei consumatorului: produse sau servicii defectuoase, garanţii nerespectate, clauze abuzive în contractul dintre consumator şi operatorul economic;

- din domeniul proprietaţii intelectuale: proprietate industrială, drepturile de autor şi drepturile conexe, proprietate intelectuala, know-how, copyright;

- în domeniul educaţiei şi învătămȃntului (toate gradele): cu privire la exprimarea inadecvată sau jignitoare, comportament abuziv, violenţă, comportament ilegal, ofensă adusă cadrului didactic, comportament şcolar neadecvat;

- în materia dreptului proprietăţii: referitoare la vecinătate, coproprietate, raporturi locative, evacuări, revendicări;

- în materia succesiunilor: cu privire la testament, moştenire legală, împărţire bunuri, drept de abitaţie soţ/soţie supravieţuitor/oare, cheltuieli aferente înmormȃntării ;

- în domeniul turismului: calitatea serviciilor, informaţiile furnizate (preţ, destinaţie, cazare, formalităţi, asigurări)

- în domeniul protecţiei mediului: actiuni/decizii care pot avea impact asupra mediului, managementul, depozitarea, transportarea şi incinerarea deşeurilor;

- transfrontaliere,dacă dreptul naţional al uneia din părţi prevede această opţiune;

  • În materie comercială, prin mediere se pot soluţiona conflicte privind asocieri, parteneriate, derularea contractelor (servicii, livrare, calitate), debite, majorări de costuri, întarzieri în executare sau neexecutare, transport, finanţări (leasing, credite bancare şi non-bancare), consultanţa, vȃnzare-cumpărare, asigurări.
  • În domeniul dreptului muncii, se pot soluţiona prin mediere următoarele:

- Conflicte privind stabilirea condiţiilor de muncă în contractele individuale sau colective de muncă;

- Conflicte privind drepturile din contractele individuale de muncă: incheiere, executare si incetare, (interpretare, încetare abuzivă, concediere disciplinară);

- Conflicte organizaţionale: de subordonare, de resurse, muncă neremunerată, comportamentul abuziv la locul de muncă, hărţuire, discriminare, intimidare, agresiune, bullying, mobbing;

  • În domeniul răspunderii profesionale, se pot soluţiona prin mediere conflictele în care se angajează răspunderea profesională a celui care a prestat serviciul, respectiv cauzele de malpraxis (profesie liberala: medic, farmacist, notar, avocat, expert, auditor, mediator, contabil, etc), exceptȃnd situaţia în care prin legi speciale este stabilită o alta procedură;
  • În litigiile civile cu valoare sub 50.000 lei, exceptȃnd litigiile în care există o hotărare executorie de deschidere a insolvenţei şi a celor de la Registrul Comerţului
  • În materia dreptul familiei,se pot soluţiona prin mediere conflictele privind motivele de divorţ, partajul, relaţiile cu copii, exercitarea autoritaţii părinteşti (încredinţarea minorului), stabilirea domiciliului copiilor după separarea părinţilor (divorţ sau alte cazuri) programul de vizitare, planul parental (contribuţia părinţilor la creşterea, educarea şi pregătirea profesională a copiilor);
  • În cazul infracţiunilor la care acţiunea penală se pune în mişcare la plȃngerea prealabilă a părţilor şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, sub condiţia ca victima să fie de acord să participe la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul.